Urine incontinentie (stress en urge)

Urine-incontinentie is het ongewild verliezen van urine. Dit komt vaker voor dan men denkt. De ernst van de klacht heeft in hoge mate invloed op de kwaliteit van leven. Vaak begint het met een ‘klein ongemak’: u verliest zomaar een paar druppels urine, gewoon, als u lacht, iets optilt, tijdens het hoesten of terwijl u aan het sporten bent. Of u moet zo nodig en u haalt het toilet niet.

Dit is erg vervelend en u kunt zich hierdoor onzeker gaan voelen. Sommige mensen ervaren hierdoor veel beperkingen in hun dagelijkse leven, gaan minder de deur uit of stoppen met sporten. De meest voorkomende vormen van urine-incontinentie zijn stress-incontinentie en urge-incontinentie.

Stress-incontinentie

Men spreekt van stress-incontinentie (inspannings-incontinentie) wanneer er door een hogere druk (stress) in de buik ongewenst urineverlies optreedt. Zoals bij opstaan, bukken, tillen, hoesten, lachen of sporten. Factoren die van invloed kunnen zijn op het ontstaan van stress-incontinentie zijn:

 • zwangerschap en bevalling
 • menopauze
 • operatie van de baarmoeder
 • veelvuldig heffen en tillen
 • overgewicht
 • chronische obstipatie
 • verkeerde plastechniek

Belangrijkste kenmerk van stress-incontinentie is dat er geen gevoel van aandrang optreedt, maar tijdens zo’n lichamelijke actie gaat het mis!

Urge-incontinentie (aandrang-incontinentie)

Bij urge-incontinentie is er sprake van plotselinge en zeer sterke aandrang om te plassen, die niet kan worden onderdrukt. Bovendien komt die aandrang om te plassen heel vaak voor, soms wel gedurende de gehele dag.

Tijdens of net na de aandrang om te plassen vindt ongewild urineverlies plaats. Daardoor wordt het toilet meestal (net) niet op tijd bereikt. De hoeveelheid urine die op deze manier wordt verloren, varieert van een paar druppels tot een scheutje, maar soms ook de volledige blaasinhoud.

Ook een overactieve blaas kan de oorzaak zijn van urge-incontinentie. Een overactieve blaas neigt ertoe om uit zichzelf, dus zonder dat u dat wilt, samen te trekken. Dat leidt tot sterke aandranggevoelens en soms tot ongewild urineverlies.

De meest voorkomende klachten zijn:

 • u moet vaker dan normaal heel nodig plassen
 • overdag zoekt u meer dan zes keer het toilet op
 • ’s nachts gaat u vaak meer dan één keer uw bed uit
 • tijdens al die bezoeken aan het toilet doet u soms een plas, maar soms ook niet

Gemengde incontinentie

Men spreekt van gemengde incontinentie wanneer stress- en urge-incontinentie gecombineerd voorkomen.