Wij helpen u graag zo goed mogelijk. Dat doen we met de hoogste kwaliteit, een persoonlijke benadering en een effectieve behandelwijze. Om efficiënt, prettig en veilig te kunnen werken, hanteren we een paar “huisregels”:

Afspraak

 • Voor een goede registratie is het nodig dat u bij uw eerste bezoek meeneemt:
  • het pasje van uw zorgverzekeraar
  • een geldig legitimatiebewijs
  • de verwijsbrief, indien u door huisarts of specialist naar ons bent doorverwezen
 • Een consult/behandeling duurt met ingang van 1 januari 2023 45 minuten.
 • Indien u verhinderd bent voor een afspraak, verzoeken wij u dat zo snel mogelijk door te geven, zodat wij een nieuwe afspraak kunnen maken. Bij afzegging minder dan 24 uur van tevoren kunnen wij, ongeacht de reden van afzegging, het volledige tarief van de geplande behandeling aan u doorberekenen.
 • Tijdens het intakegesprek (doorgaans het eerste bezoek) zullen wij een behandelplan voorstellen. Vervolgens zullen wij uitdrukkelijk vragen om uw akkoordverklaring met het voorgestelde behandelplan. Het door u goedgekeurde behandelplan wordt vastgelegd in uw patiëntendossier.

Vergoeding zorgverzekeraar en Tarieven

 • Wij adviseren u om voordat u een afspraak maakt na te gaan of uw zorgverzekeraar de behandeling(en) vergoedt; doorgaans gebeurt dat op grond van uw aanvullende verzekering. Wij hebben geen inzage in de dekking en de voorwaarden van uw individuele zorgverzekering, wij gaan ervan uit dat u daarvan zelf voldoende op de hoogte bent en daarvoor ook verantwoordelijk bent.
 • Als uw zorgverzekeraar een maximum aantal behandelingen vergoedt, bent u zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van het aantal uitgevoerde behandelingen.
 • Als een behandeling niet (meer) onder de dekking van uw zorgverzekering valt, dient u de kosten daarvan rechtstreeks aan ons (in sommige gevallen aan uw zorgverzekeraar) te betalen.
 • Indien u een rekening van ons ontvangt, gaan wij ervan uit dat u die rekening binnen de daarop aangegeven termijn betaalt.
 • Een actuele tarievenlijst hangt in onze wachtkamer en staat op onze website.
 • Wij hechten, ook in uw belang, veel waarde aan een goede hygiëne; wij verzoeken u dan ook om bij elke behandeling twee schone handdoeken mee te nemen.

Privacy

 • Wij werken met een elektronisch patiëntendossier waarop de Modelovereenkomst Fysiotherapeut-Patiënt van toepassing is, daarmee is de bescherming van uw privacy (artikel 17 lid 4) gewaarborgd.

 

Pascale van Uitert