De behandeling van de bekkenfysiotherapeut vindt doorgaans plaats op verwijzing van de huisarts of specialist. Bijvoorbeeld de uroloog, gynaecoloog, seksuoloog, Maag-, Darm- en Leverarts of revalidatiearts. Ook de verloskundige of continentieverpleegkundige kan iemand adviseren om naar de bekkenfysiotherapeut toe te gaan voor behandeling.

De bekkenfysiotherapeut richt zich op mensen met problemen in het gehele gebied van lage rug en bekken, buik en bekkenbodem. Het gaat daarbij niet alleen om vrouwen, maar ook om mannen en kinderen. De bekkenbodem is een spierlaag onder in het bekken, die de buikorganen draagt, zorgt voor het openen en sluiten van de bekkenuitgang, een rol speelt bij de seksualiteit en bijdraagt aan de stabiliteit van het bekken.
De bekkenbodemspieren werken nauw samen met de buik- en rugspieren en hebben een belangrijke functie in het dagelijks bewegen. De problemen ontstaan vaak uit onwetendheid, of door een verkeerde manier van plassen of ontlasten, soms na blaasontstekingen, na een buik- of prostaatoperatie of zij hangen samen met zwangerschap of bevalling. Kinderen kunnen al op jonge leeftijd door verkeerd gebruik van hun bekkenbodemspieren problemen hebben met zindelijkheid overdag of ‘s nachts. Hoewel minder algemeen bekend kunnen mannen ook problemen ontwikkelen die samenhangen met een niet optimale functie van de bekkenbodem.

Wat doet een bekkenfysiotherapeut?

De bekkenfysiotherapeut houdt zich bezig met preventie, voorlichten, coachen, begeleiden en behandelen bij onderstaande klachten. De bekkenfysiotherapeut geeft voorlichting over de functie van het bekken en de bekkenbodem in relatie tot de klacht waarmee u komt. Zij helpt u bij het leren herkennen en trainen van de spieren van het bekken, de bekkenbodem en de spiergroepen die daarmee samenwerken in het dagelijks functioneren.

Symptomen

  • Ongewild verlies van urine of ontlasting
  • Niet te onderdrukken aandrang om te plassen en/of te ontlasten
  • Moeizame ontlasting of obstipatie
  • Gevolgen van verzakking van blaas, baarmoeder of darmen
  • Pijnklachten in de onderbuik, rond de anus of aan de geslachtsdelen
  • Seksuele problematiek, gerelateerd aan functiestoornissen van de bekkenbodem
  • Voor en na operaties in de onderbuik (gynaecologische, urologische en colorectale operaties)
  • Bekkenpijn en lage rugpijn in de periode rond zwangerschap en bevalling
  • Bij gezonde zwangeren is de begeleiding vooral gericht op preventie van bekkenpijn en bekkenbodemdysfuncties
  • Bekkenpijn en lage rugpijn door andere oorzaken dan zwangerschap of bevalling