Uw zorgverzekering in 2020

Ook aan het begin van dit nieuwe jaar informeer ik u graag over de belangrijkste ontwikkelingen en de gevolgen daarvan in 2020.

 

Ontwikkelingen

De zorgpremies stijgen gemiddeld genomen nog steeds. Daarnaast blijven de zorgverzekeraars streven naar lagere kosten. Dat betekent onder andere dat ze hun contracten met de zorgverleners (waaronder onze praktijk) zo scherp mogelijk proberen af te sluiten: ze betalen lagere vergoedingen aan de zorgverleners, terwijl ze wel meer voorwaarden aan de zorgverleners stellen. En die voorwaarden hebben zelden met de kwaliteit van de behandeling te maken, integendeel. Zorgverzekeraars streven vooral naar gemiddeld minder behandelingen en veel voorwaarden vragen om meer administratieve handelingen van de zorgverlener. 

 

Situatie voor onze praktijk in 2020

De tendens zoals ik hierboven heb geschetst, zet zich door in 2020. Dat heeft tot gevolg dat ik met vrijwel de meeste zorgverzekeraars een contract heb afgesloten, behalve met onderstaande verzekeraars:

Achmea: o.a. Avero Achema, FBTO, Interpolis, Zilveren Kruis
CZ: Delta Loyd, Ohra

Dit betekent alleen dat ik aan deze zorgverzekeraars niet rechtstreeks kan declareren, voor u heeft dat geen consequenties, u krijgt altijd een vergoeding! Welke vergoeding u krijgt, is afhankelijk van uw basisverzekering. Bij een restitutiepolis (vrije keuze-polis, u mag dan zelf bepalen naar welke arts of hulpverlener u toe wilt gaan) krijgt u vaak 100% vergoed. Heeft u een naturapolis (de zorgverzekeraar bepaalt waar u naar toe mag gaan) dan kunt u 70-75% van de behandelingskosten vergoed krijgen. Kijk uw eigen verzekeringsvoorwaarden daar even op na.

Mocht u vragen hebben of twijfelen over de vergoeding, dan kunt u altijd contact met mij opnemen.

Ook in 2020 kunt u bij onze praktijk rekenen op de hoogste kwaliteit en de beste behandelingen, tegen een zo laag mogelijk tarief; wij laten ons daarin door de zorgverzekeraars niet beperken.

Bekkenfysiotherapie Van Uitert

1 januari 2020

Menu