Uw zorgverzekering in 2019

Ook aan het begin van dit nieuwe jaar informeer ik u graag over de belangrijkste ontwikkelingen en de gevolgen daarvan in 2019.

 

Ontwikkelingen

De zorgpremies stijgen gemiddeld genomen nog steeds. Daarnaast blijven de zorgverzekeraars streven naar lagere kosten. Dat betekent onder andere dat ze hun contracten met de zorgverleners (waaronder onze praktijk) zo scherp mogelijk proberen af te sluiten: ze betalen lagere vergoedingen aan de zorgverleners, terwijl ze wel meer voorwaarden aan de zorgverleners stellen. En die voorwaarden hebben zelden met de kwaliteit van de behandeling te maken, integendeel. Zorgverzekeraars streven vooral naar gemiddeld minder behandelingen en veel voorwaarden vragen om meer administratieve handelingen van de zorgverlener.

 

Situatie voor onze praktijk in 2019

De tendens zoals ik hierboven heb geschetst, zet zich door in 2019. Dat heeft tot gevolg dat ik met de volgende zorgverzekeraars (met UZOVI-code, te vinden op uw zorgpas) géén contract voor 2019 heb afgesloten:

CZ, Ohra, Delta Lloyd            9664           Nedasco/Caresco                 8960                

Zilveren Kruis (incl. ProLife) 3311            IAK Volmacht                        8971               

OZF                                           3314           Aevitae                                   8958             

Interpolis                                 3313           Turien & Co Assuradeuren 3342             

FBTO                                        0211           Avéro Achmea                       3329             

 

Gevolgen voor u in 2019

Bent u verzekerd bij een van de bovenstaande zorgverzekeraars, dan zult u in 2019 elke behandeling direct na afloop dienen te betalen. Dat gebeurt met behulp van een pinapparaat en u krijgt een factuur mee, die kunt u dan bij uw zorgverzekeraar indienen.

CZ en Zilveren Kruis zijn de enige zorgverzekeraars die 70% zullen vergoeden, de overige bovengenoemde zorgverzekeraars vergoeden 100%. In uw polisvoorwaarden kunt u zien wat uw zorgverzekeraar in uw geval vergoedt.

Bent u elders verzekerd, dan verandert er in 2019 voor u niets.

Let op: met de volgende verzekeraars heb ik wél een contract afgesloten, zij hebben een vergelijkbare naam als sommigen die hierboven staan, maar een andere UZOVI-code; let dus goed op deze code op uw zorgpas! Ook als u bij een van hen bent verzekerd, verandert er in 2019 voor u dus niets:

IAK Volmacht  8973                           VGZ:   IAK Volmacht  8972

Aevitae             3328                                       Turien & Co    3341

Aevitae             8956

Caresque          3353

Ook in 2019 kunt u bij onze praktijk rekenen op de hoogste kwaliteit en de beste behandelingen, tegen een zo laag mogelijk tarief; wij laten ons daarin door de zorgverzekeraars niet beperken.

Voor alle duidelijkheid: ik zit, met een behandelingsgemiddelde dat tussen de 4 en 8 ligt, ruim binnen de toegestane behandelindex (gemiddeld aantal behandelingen) en onze praktijk scoort op de CQ-index (de maatstaf die de zorgverzekeraar gebruikt om de kwaliteit van de behandelingen te meten) ver boven de gestelde eisen.

Bekkenfysiotherapie Van Uitert

1 januari 2019

Menu